Available courses

Trening JAVNO NASTOPANJE V KRIZNIH SITUACIJAH 

Vsebina delavniškega seminarja

- ABC komunikacije in javnega nastopanja.

- Priprava na javni nastop.

- Prvi vtis.

-  Neverbalna komunikacija.

-  Trema, strah pred nastopanjem: vzroki, razlogi, simptomi.

-  Premagovanje treme in strahu pred nastopanjem, artikulacija.

-  Razvijanje osebnega sloga govorca.

-  Improvizacija v javnem nastopanju.

-  Soočanje s kriznimi situacijami.

-  Komunikacija in javno nastopanje v kriznih situacijah.  Interaktivne vaje.  Analiza nastopov.  Evalvacija primerov iz prakse. Namen 1. Posredovati udeležencem kakovostno in uporabno komunikacijsko znanje in veščine za samozavestno javno nastopanje, 2. Osvetliti teoretična in praktična izhodišča za razumevanje in obvladovanje komunikacijskih procesov. Metode dela: Delavnični seminar je zasnovano interaktivno, predpostavlja se aktivno sodelovanje udeležencev.