Available courses

Sodobni trendi na področju razvoja gospodarstva in digitalizacije narekujejo potrebe zaposlenih na področju karierne orientacije.

Usposabljanje Sodobni izzivi na področju mobilnosti in migracij delavcev je namenjeno zaposlenim pri socialnih partnerjih. Znanje je pomembno zaradi zagotavljanja nove delovne sile, predvsem na področju deficitarnih poklicev, razvoja javnega sektorja in delovanja sindikatov. 

Trening JAVNO NASTOPANJE V KRIZNIH SITUACIJAH 

Vsebina delavniškega seminarja

- ABC komunikacije in javnega nastopanja.

- Priprava na javni nastop.

- Prvi vtis.

-  Neverbalna komunikacija.

-  Trema, strah pred nastopanjem: vzroki, razlogi, simptomi.

-  Premagovanje treme in strahu pred nastopanjem, artikulacija.

-  Razvijanje osebnega sloga govorca.

-  Improvizacija v javnem nastopanju.

-  Soočanje s kriznimi situacijami.

-  Komunikacija in javno nastopanje v kriznih situacijah.  Interaktivne vaje.  Analiza nastopov.  Evalvacija primerov iz prakse. Namen 1. Posredovati udeležencem kakovostno in uporabno komunikacijsko znanje in veščine za samozavestno javno nastopanje, 2. Osvetliti teoretična in praktična izhodišča za razumevanje in obvladovanje komunikacijskih procesov. Metode dela: Delavnični seminar je zasnovano interaktivno, predpostavlja se aktivno sodelovanje udeležencev.

Seminar je namenjen usposabljanju zaposlenih pri socialnih partnerjih o socialnem marketingu s področja socialnih pravic. Sindikati nimamo veščin in znanj kako "spromovirati" določene socialne pravice.

Sodobna spoznanja psihologije in medicine se vse bolj povezujejo in nam omogočajo vpogled v delovanje naših možganov. Vseživljenjsko učenje in aktivno življenja spodbujata razvoj možganov in aktivnost človeka.